Για τον Ιδιώτη

Αστική ευθύνη

Ο καθένας μας έχει την ευθύνη των πράξεων του απέναντι στους συνανθρώπους του. Μέσα από την καθημερινότητα έχει παρατηρηθεί αύξηση των αγωγών για αποζημιώσεις έναντι τρίτων. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης προσφέρει στον ιδιώτη επιχειρηματία ή οικογενειάρχη την ηρεμία και την σιγουριά και τον απαλλάσσει από οικονομικές καταβολές που μπορεί να προκύψουν από απρόοπτα ατυχήματα έναντι συνανθρώπων μας.

Τα προϊόντα ασφάλισης αστικής ευθύνης είναι:

  • Γενική αστική ευθύνη, όπου σύμφωνα με τον νόμο καλύπτονται οι λήπτες της ασφάλισης αυτής από οικονομικές υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν από ακούσια πρόκληση σωματικών βλαβών / θανάτου έναντι τρίτων προσώπων.
  • Εργοδοτική αστική ευθύνη, όπου ο εργοδότης καλύπτεται έναντι των υπαλλήλων του, για ατυχήματα που συμβαίνουν στους εργαζόμενους κατά την διάρκεια της εργασίας.
  • Αστική ευθύνη προϊόντος, όπου σύμφωνα με την νομοθεσία καλύπτεται η ευθύνη του παραγωγού ή μεταποιητή για ζημίες που μπορεί να προκαλέσει το προϊόν σε τρίτους.
  • Επαγγελματική αστική ευθύνη, όπου καλύπτει φυσικά ή και νομικά πρόσωπα για λάθη και παραλείψεις που προκύπτουν κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους. Η κάλυψη αυτή είναι εξειδικευμένη και τείνει να γίνει υποχρεωτική σε αρκετούς κλάδους επαγγελμάτων.

 

Το ασφαλιστικό γραφείο Τακτικός Ηλίας κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης (ELTC) παρέχοντας ανάλογα με την περίσταση την κάλυψη αστικής ευθύνης προσφέρει στον καθένα την σταθερότητα για την επίτευξη των στόχων του και την απαλλαγή του από την αβεβαιότητα για τυχόν οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει έναντι τρίτων από ένα τυχαίο και απρόβλεπτο περιστατικό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Αγίου Ελευθερίου 105
Τ.Κ. 18541
Καμίνια, Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210 4824106
Φαξ: 210 4826517
Κινητό: 6972516973
Εmail: eltc@otenet.gr

Copyright © 2017 taktikoumaria.gr - All Rights Reserved. Κατασκευή ιστοσελίδας EzStore.gr